Нищо не може да намали вашите финанси толкова светкавично, колкото един дълг. А, ако вече той не е само един, нещата стават по-сериозни.

Много домакинства бяха „на червено“ още преди пандемията. Докато безработицата значително се увеличи през последните месеци, все повече хора са затруднени да изплащат задълженията си. Както казва Randall Lehman, съветник по управление на богатството в Northwestern Mutual: „Дългът може да бъде парализиращ“. Възможността да го рефинансирате, за да направите плащанията си по-управляеми, може да бъде наистина изкушаваща.

Рефинансирането може да бъде разумен избор, ако се опитвате да намалите месечните си плащания или да намалите общата лихва по заема си. Едно рефинансиране може да ви спести не само много пари, а и допълнително главоболие. Има редица опции за консолидация на дълга. Различните институции, предлагат различни условия, затова е важно предварително да обмислите, дали ще се обърнете към банка или фирма за бърз кредит.

Банка или фирма за бърз кредит: къде да рефинансирате кредита си?

Практически,  рефинансиране на заем означава замяна с друг такъв. Основната цел на процедурата е клиентът да получи по-изгодни за него условия, например по-ниска лихва, по-кратък срок на плащане или намаляване размера на вноските. Независимо кой кредитор сте избрали, за да може да се възползвате от тази опция, е важно да отговаряте на определени критерии.

Предвид засиления интерес от страна на потребителите, банките и небанковите институции за бързи кредити, предлагат все по-добри и гъвкави условия за рефинансиране на стари задължения. Предимството при бързите заеми е, че одобряването става много по-бързо и по-лесно, отколкото в банка. Това може да бъде наистина важно, когато имате спешна нужда от доходи. Друг голям плюс на небанковите институции е, че повечето от тях нямат такси за разглеждане на документите, както и такси за кандидатстване.

Каква е разликата между рефинансиране и обединяване на кредит?

Както вече споменахме, рефинансиране се извършва с цел подобряване на условията по кредита. То представлява получаване на нов заем и изплащане на стария, като това позволява и кандидатстване за по-висока от първоначално изтеглената сума.

Рефинансиране на кредит може да бъде извършено и с цел обединяване на няколко различи заема в един. Това би било добра възможност, ако плащате няколко задължения. Обединяването им в един, ще ви спести както време, така и средства.

Помислете за кредитния си рейтинг

Независимо, дали искате да рефинансирате малък заем от компания за бързи кредити или дългосрочен дълг за ипотека, е важно да имате добър кредитен рейтинг. Вероятно много пъти сте чували израза „лошо ЦКР“, особено ако не сте успявали да плащате редовното задълженията си.

Какво всъщност представлява това лошо ЦКР?

Всеки човек си има индивидуално кредитно досие, което получава в момента, в който тегли първия си заем. Там се записва информация за всички ваши кредити, плащания, както и просрочени задължения. Всичко това се съхранява в Централен кредитен регистър, който кредиторите използват за справка. Ако вие сте били лош платец през последните години, имате забавяния в плащанията или не обслужвани кредити, то ще имате лоша кредитна история.

В случай, че рефинансирате заем в банка, добрият рейтинг ще бъде от голямо значение. Фирмите за бързи кредити също държат на „чисто ЦКР“, но вероятността за предоговаряне и получаване на желаната финансова помощ, е по-голяма.

И все пак, не забравяйте да следите редовно вашият кредитен рейтинг и разбира се, се старайте да плащате вноските си навреме.

стотинки

Рефинансирането на вашия заем може да доведе до спестявания

Днес, конкуренцията между кредиторите е голяма и с всеки изминал ден, фирмите предлагат все по-добри условия за теглене на заем или рефинансиране на стари задължения. Затова, може да си струва да се възползвате от това, особено ако разликата в лихвите е голяма. По този начин, ще може да кандидатствате за различен заем, с по-ниски месечни плащания, намалени лихвени проценти или различен срок. Не забравяйте да следите офертите на различните компании, за да изберете тези условия, които ще са най-подходящи и изгодни за вас. Също така, преди да рефинансирате е добре да проверите най-актуалните лихвени проценти и да се уверите, че те ще бъдат по-ниски от текущите.